Edukacja Rodzicielstwo

Jak napisać list formalny i nieformalny po angielsku?

Umiejętność pisania listów w obcym języku może być bardzo przydatna, szczególnie, jeśli mamy kontakt – prywatny lub zawodowy – z obcokrajowcami. Chęć poznania podstawowych zasad pisania listów, zarówno formalnych jak i nieformalnych, może być także umotywowana czymś zupełnie innym – taką umiejętność powinni na przykład posiąść przyszli maturzyści, szczególnie ci, którzy zdecydowali się zdawać egzamin z języka angielskiego.

Na szczęście, zarówno w przypadku listu formalnego jak i nieformalnego, istnieje wiele przydatnych wskazówek, które warto stosować. Należy także pamiętać, że zła forma listu lub błędnie użyte sformułowanie mogą obrazić naszego rozmówcę – muszą uwzględnić to zwłaszcza osoby, które prowadzą korespondencję biznesową. Jeśli napisanie listu formalnego lub nieformalnego okaże się jednym z zadań na egzaminie maturalnym lub jakimkolwiek teście, sprawdzającym znajomość języka, również należy uważać – źle użyte wyrażenia to większe prawdopodobieństwo niezaliczenia zadania.

List formalny po angielsku: podstawowe informacje

Kiedy piszemy list formalny? Jeśli chodzi o język angielski, najczęściej wyróżniamy cztery rodzaje listów formalnych – list z prośbą o informację (czyli letter of enquiry ), list wyrażający opinię (tzw. opinion letter), list reklamacyjny (letter od complaint) oraz list, który jest jednocześnie podaniem o pracę (letter of application). List formalny kieruje się także do partnera biznesowego, z którym chcemy rozpocząć współpracę, do instytucji (złożyć celu złożenia skargi lub zażalenia) lub gdy piszemy do osoby, którą darzymy wyjątkowym szacunkiem.

Styl listu, jak sama nazwa wskazuje, musi być formalny – oznacza to, że nie możemy używać w nim potocznych określeń, posługiwać się slangiem czy używać skrótów (zawsze podajemy pełne nazwy lub określenia), warto unikać także czasowników frazowych.

Jeśli piszemy list formalny, musimy pamiętać o tym, by rozpocząć i zakończyć go odpowiednim zwrotem. W przypadku, gdy adresujemy list do konkretnej osoby, mamy do wyboru trzy warianty: Dear Mr Kowalski (Drogi Panie Kowalski) lub Dear Ms Kowalska (zwrot wskazujący, że adresat jest kobietą, ale bez precyzowania jej stanu cywilnego). Z kolei, jeśli nie wiadomo, jak na nazwisko ma odbiorca, list należy rozpocząć od Dear Sir/Madam (Drogi Panie/Droga Pani). Tak samo jak początek, ważny jest także koniec listu formalnego – koniecznie należy załączyć zwrot Yours sincerely (jeśli zwracamy się do konkretnego odbiorcy) lub Yours faithfully (jeśli nie znamy nazwiska adresata).

List formalny zazwyczaj dzielimy starannie na akapity; najlepiej, jeśli jeden akapit zawiera jedną informację. To szczególnie ważne w przypadku listów reklamacyjnych czy listów wyrażających opinię.

List nieformalny: najważniejsze uwagi

List po angielsku do kolegi lub koleżanki to najczęściej wybierany list nieformalny. Ten rodzaj tekstu kierujemy także do rodziny, zarówno tej bliższej, jak i dalekich krewnych. Styl pisania listu jest dużo bardziej swobodny -możemy używać w nim zarówno skrótów, jak i wyrażeń potocznych – ważne jest tylko to, by osoba, do której wysyłamy list, w pełni zrozumiała nasze intencje.

Podobnie jak w przypadku korespondencji formalnej, warto pamiętać o prawidłowym rozpoczęciu listu oraz jego zakończeniu. Jeśli piszemy do kogoś bliskiego lub chociażby znajomego, zacznijmy po prostu od Dear, po którym wpisujemy imię tej osoby (np. Dear Anna). Ważny jest także zwrot pożegnalny – nie powinno zabraknąć serdecznego pozdrowienia, takiego jak Best Wishes, Love, Cheers czy , Regards.

Przydatne zwroty

Zarówno w przypadku listu formalnego, jak i nieformalnego, można wymienić zestaw najczęściej używanych zwrotów. Jeśli chodzi o oficjalną korespondencję, niemal zawsze przydadzą się wyrażenia takie jak I am writing in connection with…, I am writing in response to…, I am writing with regard to… To zwroty najbardziej uniwersalne, oznaczające kolejno “Piszę w związku z…”, „Piszę w odpowiedzi na…” oraz „Piszę w odniesieniu do…”.

W korespondencji nieformalnej, mile widziane będą zwroty takie jak klasyczne How are you, warto także wyrazić swą radość z kontaktu, jeśli to my jako pierwsi otrzymaliśmy przesyłkę; można to zrobić za pomocą zwrotu It was good to hear from you again. Jeśli nie odzywaliśmy się zbyt długo do danej osoby, mimo że powinniśmy, warto w początkowej części listu zawrzeć zwrot I am very sorry I haven’t written for so long („Przepraszam, że nie pisałem/am tak długo”).

Pisanie listu po angielsku – o czym warto pamiętać?

  • Jeśli prowadzimy korespondencję biznesową z partnerami z zagranicy lub mamy krewnych, którzy mieszkają w innej części świata, warto umieć w poprawny sposób pisać listy w danym języku – najczęściej w języku angielskim. Ponadto maturzyści lub studenci, którzy wybiorą naukę tego języka, mogą spodziewać się na maturze lub egzaminie zadania polegającego właśnie na napisaniu listu.
  • List formalny i nieformalny różnią się od siebie przede wszystkim tym, do kogo się w nim zwracamy, jak go tytułujemy, jakim stylem piszemy oraz jak kończymy nasz tekst. To zdecydowanie najważniejsze kryteria, na jakie należy zwrócić uwagę. Niezależnie od rodzaju listu warto dzielić go na czytelne akapity, zawierające pojedynczą informację.
  • Warto poznać kilka przydatnych zwrotów, które mogą ułatwić nam napisanie listu. To zwroty powszechnie przyjęte w języku angielskim, dlatego nie musimy obawiać się, że źle ich użyjemy. Zawsze podziękujmy za poprzedni list, a także – jeśli rozmówca jest naszym znajomym lub krewnym – zapytajmy, co u niego słychać. W ten sposób nie tylko nawiążemy rozmowę, ale także podkreślimy wartość naszej korespondencji z adresatem.

Aby jeszcze bardziej poznać tajniki języka warto udać się na kurs, najlepiej odbywający się za granicą. Można go znaleźć miedzy innymi na http://www.ef.pl/pg/kursy-jezykowe/angielski/.

Dodaj komentarz