Inne

Problemy w rodzinie? Gdzie szukać pomocy?

Niemal w każdej, nawet najbardziej zgodnej rodzinie, pojawiają się problemy o różnym charakterze. Pół biedy, kiedy chodzi o zwykłe nieporozumienia i problemy w komunikacji. Te można rozwiązać ze wsparciem psychologa rodzinnego. Jednak co robić w sytuacji, kiedy dochodzi do przemocy zarówno tej fizycznej, jak i psychicznej, lub gdy pojawia się alkohol? Gdzie szukać pomocy? O tym powiemy w poniższym artykule.

Nie da się uniknąć kłopotów w rodzinie. W zasadzie, aby osiągnąć szczęście i harmonię w życiu rodzinnym, trzeba o nie zawalczyć. Umiejętność rozwiązywania problemów i napięcia z nimi związanego jest pożądaną cechą każdej rodziny. Każdy radzi sobie z nimi jak potrafi, ale potrzebuje czasem wskazówek, jak postępować w danej sytuacji. Tego typu porady na problemy rodzinne oraz pomysły jak je rozwiązać opisuje serwis RodzinaRodzinie.pl, poświęcony zagadnieniom związanym z życiem familijnym. Jeżeli w grę wchodzą poważniejsze problemy, którym nie podołają porady internetowe, wówczas trzeba zgłosić się do odpowiedniej instytucji oraz osób, które będą wiedziały, jak należy postąpić.

Alkoholizm w rodzinie

Alkoholizm to choroba, która trawi nie tylko samego uzależnionego, ale całą rodzinę. Alkoholik, zamiast przyznać się do swojego problemu i zacząć z nim walczyć, często oskarża wszystkich dookoła za swoje niepowodzenia. To w jego rozumieniu daje mu przyzwolenie na dalsze picie i przekłamywanie rzeczywistości, że w każdej chwili może przestać pić. Rodzina i najbliżsi zarażają się od niego ciągłą potrzebą zaprzeczania, ogarnięci są obsesją kontroli oraz nawykiem racjonalizacji i przerzucania wzajemnie odpowiedzialności za powstałą sytuację. Jest to błędne i bardzo wyniszczające koło.

Zazwyczaj pierwszym krokiem do zakończenia takiej gehenny jest zmiana otoczenia alkoholika. Rodzina powinna zacząć żyć własnym życiem, odcinając się od spraw i problemów uzależnionego krewnego. Należy pozwolić mu odczuć na własnej skórze, jakie są konsekwencje jego picia (np. utrata pracy), nie pozwalać się obwiniać za problemy i niepowodzenia, nie chować butelek z alkoholem, nie robić awantur i nie żądać obietnic poprawy. Uzależniony profesjonalnej pomocy może szukać w grupach wsparcia dla alkoholików. Fachową terapią uzależnionych oraz ich rodzin zajmują się również poradnie odwykowe.

Przemoc w rodzinie

Ofiary przemocy domowej najczęściej są całkowicie bezradne. Boją się zarówno swojego oprawcy, jak i zwrócenia się o pomoc. Dominujące poczucie bezradności sprawia, że koszmar trwa latami. Jednak nawet z najtrudniejszej sytuacji jest wyjście. Istnieje wiele organizacji, które pomagają osobom dotkniętym każdym rodzajem przemocy. Kiedy przemocą dotknięte są dzieci, pierwszym miejscem, w którym mogą zgłosić ten problem, jest szkoła. O sytuacji, jaka panuje w rodzinie, można poinformować szkolnego pedagoga, nauczyciela lub psychologa. Musi być to osoba, którą dziecko darzy zaufaniem i będzie miało pewność, że zachowa dyskrecję.

Inną osobą, która otacza opieką rodzinę dotknięta przemocą, jest dzielnicowy. Jego obowiązkiem jest monitorowanie i sprawowanie pieczy nad osobami, które zgłosiły do niego określony problem. Następnym krokiem powinno być skierowanie sprawy do Ośrodka Pomocy Rodzinie, którego głównym zadaniem jest służenie wsparciem osobom borykającym się z ciężkimi problemami, w tym z przemocą. Oprócz wsparcia otrzymuje się również wskazówki i porady dotyczące dalszego postępowania.

Wiele osób dotkniętych przemocą z rąk najbliższej osoby wstydzi się opowiedzieć o swoim problemie najbliższej rodzinie czy przyjaciołom. Dlatego dla takich osób powstała „Niebieska linia”, czy inny rodzaj telefonu zaufania, który niesie pomoc ofiarom przemocy w rodzinie. Dzwoniąc pod numer telefonu 0-801-120-002 można liczyć na pomoc prawną oraz wsparcie psychologiczne. Dzwoniący otrzyma także informacje o lokalnych organizacjach niosących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie.

Dodaj komentarz