Edukacja Rodzicielstwo

Nauka po szkole. Z czego warto korzystać?

Choć w zdecydowanej mierze obowiązek nauczania naszego dziecka spoczywa na nauczycielach, proces zdobywania wiedzy powinien znacząco wykraczać poza szkolne mury. Nauka poprzez zabawę w czasie wolnym, w zaciszu własnego domu jest doskonałym narzędziem, po jakie mogą sięgnąć rodzice, aby skutecznie wspierać rozwój intelektualny swojego dziecka.

Jak bezboleśnie wprowadzić dziecko w świat nauki?

Dzieci, szczególnie małe, posiadają wrodzoną motywację wewnętrzną do poznawania otaczającego świata. Kolejne odkrycia niezmiernie je cieszą i napędzają do podejmowania nowych aktywności. Warto te predyspozycje wykorzystać, aby przygotować pociechę do wejścia w sferę szkolną. Pozytywne nastawienie do nauki stanowi bowiem klucz do sukcesu. Jest fundamentem, podporą w chwilach trudności z opanowaniem materiału, a także w przypadku zdobywania wiedzy z przedmiotów, które nie zawsze są oczywiste i łatwe do zrozumienia.

Zatrzymać uwagę na dłużej

Kolejną, niezwykle ważną kwestią w przypadku pracy z uczniem jest umiejętność utrzymania koncentracji naszego dziecka. W tym zakresie, zupełnie inne umiejętności posiada dziecko 6-letnie, inne zaś uczeń kończący szkołę podstawową. Należy więc dostosować metody nauczania do wieku i indywidualnych możliwości. Z myślą o małych dzieciach, przygotowano kompletne zestawy materiałów dydaktycznych, bogate w zróżnicowane ćwiczenia i łamigłówki.

Z myślą o wspomaganiu rozwoju 3-latków, przygotowano starannie opracowany box „Przygoda z uśmiechem”.

Dziecko przy pomocy boxu, rozwija:

 • kompetencje komunikacyjne,
 • myślenie logiczne,
 • myślenie przyczynowo-skutkowe,
 • spostrzegawczość wzrokowo-słuchową,
 • ciekawość świata,
 • samodzielność,
 • aktywność intelektualną,
 • wrażliwość na sztukę i ekspresję plastyczną,
 • wyczucie słuchu i zdolności śpiewania.

Dodatek w postaci maskotki jeża Julka osładza pierwsze trudy w nauce, czyniąc ją przyjemniejszą.

Bawić, ucząc

W przypadku młodszych dzieci bardzo dobrze sprawdza się rozwiązanie oparte na różnorodności bodźców. Do nauki powinno się wykorzystać pełną gamę gier i zabaw. Małemu dziecku trudno usiedzieć w bezruchu przez wiele godzin, dlatego nauka po szkole powinna mieć wymiar „polisensoryczny”, angażujący wszystkie zmysły. Przedszkolaki powinny nabywać nowe umiejętności:

 • patrząc,
 • słuchając,
 • śpiewając rymowanki,
 • rysując,
 • powtarzając na głos zapamiętane informacje,
 • opowiadając komuś, czego się dziś nauczyły.

Z myślą o wychowaniu przedszkolnym, eksperci WSiP przygotowali niezwykle ciekawe i pomocne publikacje, rozwijające najmłodszych w różnych aspektach ich funkcjonowania. Ćwiczenia stanowią świetną bazę pod przyszłą naukę pisania, czytania i liczenia. Różnorodne wycinanki, nalepki i kolorowanki pozwalają utrzymać koncentrację, zainteresować dziecko danym tematem i w pełni zaangażować w wykonywanie ćwiczeń.

Na szkolnym progu

Początek szkolnej przygody może być dla malucha stresujący. Warto wspomóc jego pierwsze kroki w domu, ćwicząc to, co poznał w przedszkolu i rozszerzając o zupełnie nowe, fascynujące aktywności. W pierwszych latach nauki nieocenioną pomocą jest seria „Tropiciele”. Publikacje WSiP były wielokrotnie doceniane przez nauczycieli i rodziców. Są uwielbiane przez dzieci. Autorzy literatury dziecięcej rozbudzają fantazję najmłodszych, otwierając przed nimi barwny świat przyrody. Kultowy „Elementarz” – reprint książki z 1974 roku autorstwa Mariana Falskiego z nowymi wspaniałymi ilustracjami Janusza Grabiańskiego, rozwija kompetencje językowe i dociera do pokładów wrażliwości estetycznej. Z jego kart uczyli się nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. O wysokiej jakości publikacji świadczy również fakt, że jest najdłużej funkcjonującym elementarzem na świecie.

Udana kontynuacja

Wieloletni dydaktycy WSiP opracowali materiały także z myślą o starszych uczniach. W przypomnieniu i uporządkowaniu dotychczas nabytej wiedzy pomagają podręczniki, zeszyty ćwiczeń, słowniki i bogato ilustrowane atlasy. W trosce o prawidłowe opanowanie języka ojczystego, przygotowano zeszyty zawierające ćwiczenia redakcyjne. Zapoznanie z rodzimą literaturą odbywa się w łatwy sposób dzięki lekturom szkolnym. Wart wspomnienia jest także zeszyt „Gramatyka i ortografia. Ćwiczenia, gry i zabawy językowe”, które w interesujący sposób łączą w sobie naukę i zabawę. Przeczą tezie, że nauka ortografii i zasad języka polskiego musi być trudna i nużąca.

Na twórczym szlaku

Na uwagę zasługują także publikacje z zakresu matematyki, uczące podstaw liczenia. Z kolei różnorodne gry i wycinanki poruszają delikatną strunę, rozbudzając wyczucie koloru i zachęcając do tworzenia własnych prac plastycznych.
W serii „Tropiciele” ukazały się również materiały dodatkowe, wzbogacające wczesnoszkolną naukę. Wśród nich warto wymienić m.in.:

 • karty plastyczne,
 • materiały audio (kasety, CD),
 • śpiewniczek,
 • tabliczkę suchościeralną.

Po różnorodne pomoce warto sięgać zarówno podczas nauki szkolnej, jak i domowej. Materiały dydaktyczne można nabyć za pośrednictwem sklepu internetowego http://sklep.wsip.pl/. Poszczególne zestawy tworzą ramy do wspólnej zabawy z dzieckiem. Budują płaszczyznę porozumienia, rozwijają również intelekt malucha za sprawą rymowanek, gry w skojarzenia, zagadek czy aktywnego poszukiwania źródeł słów. Czas spędzony wspólnie z dzieckiem to prawdziwy kapitał na przyszłość. Wspiera rozwijanie nie tylko podstawowych umiejętności językowych czy matematycznych, ale również pozytywnie wpływa na kształtowanie osobowości i kompetencji społecznych malucha.

Dodaj komentarz