Edukacja Polecane

Cambridge English Advanced – co to jest?

Posiadanie certyfikatów potwierdza znajomość języków obcych na zaawansowanym poziomie. Jednym z nich jest Cambridge English Advanced, czyli CAE.

Cambridge English Advanced to egzamin, który mogą zdawać osoby będące na poziomie zaawansowania C1. Zdając go, udowadnia się, że ma się umiejętności potrzebne do swobodnego posługiwania się językiem angielskim. Bez problemów można wtedy pracować w środowisku anglojęzycznym. Studia również nie będą stanowiły większego problemu.

Kiedy i gdzie można zdawać CAE?

Egzamin CAE w Warszawie można zdawać m.in. w szkole języków obcych Lincoln. Dostępne są dwa terminy, w których odbywają się testy: w czerwcu oraz w grudniu. Test, o którym tutaj mowa należy do listy certyfikatów MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej). Upoważnia do zwolnienia z konieczności zdawania egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Jest to także dokument potwierdzający kwalifikacje językowe przewodników turystycznych oraz pilotów wycieczek. Egzamin CAE jest również powszechnie uważany za profesjonalny w branży handlowej, przemysłowej i w różnych instytucjach działających na terenie Polski, ale również na świecie.

Jak wygląda egzamin CEA?

Egzamin Cambridge English Advanced składa się z czterech części. Sprawdzane są umiejętności czytania ze zrozumieniem, pisania i słuchania. Odbywa się również test gramatyczno-leksykalny. Ważna jest także część ustna, którą zdaje się w parze z innym uczestnikiem kursu. Zdający może spotkać się z następującymi zadaniami:

  • wybieranie jednej z kilku podanych odpowiedzi,
  • wypełnianie luk w tekście,
  • dopasowywanie właściwej odpowiedzi.

Podczas egzaminu sprawdzana jest także umiejętność stosowania struktur językowych. Zdający musi udowodnić, że jest w stanie wyszukać w tekście błędy. Do napisania są również dwa teksty m.in. wypracowanie mające 250 słów.

Co trzeba zrobić aby zdać egzamin Cambridge English Advanced?

Podstawą właściwego przygotowania się do egzaminu Cambridge English Advanced jest poświęcenie 900 godzin na naukę języka angielskiego.

Dodaj komentarz