Alimenty nie tylko od rodzica

Nie każdy zdaje sobie sprawę z faktu, że opłaty alimentacyjne nie dotyczą wyłącznie rodziców oraz ich dzieci. Sytuacja może się obrócić o 180 stopni i to dzieci mogą płacić alimenty na utrzymanie swoich rodziców – jak to możliwe?

Nie tylko rodzic płaci alimenty

W sytuacji, w której dochodzi do rozwodu pary posiadającej dzieci, można wnosić o prawa rodzicielskie oraz prawa alimentacyjne. Gdy jeden z rodziców bierze na siebie opiekę nad dziećmi, drugi zazwyczaj jest zobowiązany do płacenia alimentów. Oczywiście sytuacje bywają różne, orzeczenie sądu może być inne w zależności od sprawy. Np. może być tak, że spośród czwórki dzieci, matka bierze pod opiekę dwójkę i ojciec drugą dwójkę. Czy wówczas można wnosić o alimenty od rodzica, który także jest prawnym opiekunem? Tak. Jednak wszystko zależy od indywidualnej sytuacji i stosownego co do niej orzeczenia sądu.

Zdarza się, że rodzic, który był zobowiązany do płacenia alimentów, nie robi tego. Wówczas opiekun dziecka może wnosić o pobranie alimentów od dziadków dziecka. Tak się dzieje, ponieważ obowiązek płacenia alimentów spada na krewnych w linii prostej. Co ciekawe, nawet dzieci i wnuczkowie mogą być obciążeni płaceniem alimentów np. za ojca, matkę lub dziadka. Jednak tutaj mówimy nie tyle o alimentach potrzebnych do sprawowania opieki nad dzieckiem, co o środkach do życia osoby, z którą wcześniej ktoś był związany.

Alimenty nie tylko dla dzieci

Może być sytuacja, w której w wyniku rozwodu jeden partner znacznie traci na statusie życia, jaki wcześniej reprezentował. Np. jako gospodyni domowa, żona głównie zajmowała się pielęgnacją nieruchomości oraz wychowywaniem dzieci, nie mając szansy na podjęcie pracy, natomiast jej mąż głównie zarabiał. W przypadku rozwodu, samodzielne utrzymanie się byłej żony może być znacznie utrudnione. Wówczas może ona wnosić o alimenty od byłego męża na jej utrzymanie. Gdy mąż nie płaci, a jego dzieci są już dorosłe, obowiązek może spaść na nie. Wówczas, gdy sąd zatwierdzi wniosek, dzieci mogą łożyć na utrzymanie własnej matki. Chociaż takie sytuacje wydają się patologiczne, niejednokrotnie ratowały życie członka rodziny, który się dla niej poświęcał, a potem został przez nią porzucony.