Polecane Zdrowie

Prywatne ubezpieczenie szpitalne

Pobyt w szpitalu nie jest przyjemnym doświadczeniem i często wiąże się z cierpieniem i bólem. Trudno mówić o korzyściach z niego płynących, jednak prywatne ubezpieczenie szpitalne pozwala choć odrobinę osłodzić te ciężkie chwile perspektywą otrzymania świadczenia pieniężnego za każdy dzień spędzony w szpitalnym łóżku. Prywatne ubezpieczenie szpitalne to także dobra opcja, jeśli w wyniku hospitalizacji utracone zostają czasowo dochody z pracy zarobkowej.

Na czym polega prywatne ubezpieczenie szpitalne?

Prywatne ubezpieczenie szpitalne to zazwyczaj dodatkowa opcja przy polisie obejmującej ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie od poważnych zachorowań, może jednak także stanowić samodzielną polisę. Zazwyczaj tego rodzaju ubezpieczenie działa jedynie na terenie Polski, ale można także wykupić polisę oferującą prywatne ubezpieczenie szpitalnepoza granicami naszego kraju – trzeba wyraźnie zaznaczyć to w momencie wybierania produktu.

Prywatne ubezpieczenie szpitalne polega na wypłacie świadczenia pieniężnego za każdy dzień pobytu w szpitalu, pod warunkiem, że czas tam spędzony jest dłuższy niż 3-4 dni i krótszy niż 90 dni. Kwota świadczenia wynosi od 100 do nawet 500 złotych za każdy dzień hospitalizacji.

W jakich przypadkach prywatne ubezpieczenie szpitalne działa, a w jakich świadczenie finansowe nie jest wypłacane?

Świadczenie pieniężne związane z polisą oferującą prywatne ubezpieczenie szpitalne wypłacane jest w przypadkach hospitalizacji spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą. Jeśli pobyt w szpitalu jest krótszy niż 3 dni, świadczenie nie zostanie wypłacone, z wyjątkiem hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii oraz chemio- lub radioterapii związanej z leczeniem onkologicznym.

Do wypłaty świadczenia finansowego w ramach prywatnego ubezpieczenia szpitalnego nie kwalifikuje się pobyt w szpitalu związany z ciążą, uczestniczeniem w bójce lub obrażeniami w wyniku udziału w demonstracji albo ulicznych rozruchach. Prywatne ubezpieczenie szpitalne nie obowiązuje także zazwyczaj w przypadku pobytu w szpitalu psychiatrycznym. Każdy z ubezpieczycieli oferuje jednak nieco inne warunki, polisy różnią się też pod względem szczegółów, dlatego należy dokładnie się z nimi zapoznać i dobrać produkt odpowiedni do indywidualnych potrzeb.

Jak odpowiednio dobrać polisę oferującą prywatne ubezpieczenie szpitalne?

Najlepszym sposobem doboru polisy na prywatne ubezpieczenie szpitalne jest porównanie różnych ofert. Dobrym pomysłem jest zakupienie dodatkowych opcji ubezpieczenia, takich jak ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie od utraty dochodów związanych z poważnym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem i koniecznością pobytu w szpitalu, ubezpieczenia od kosztów rehabilitacji oraz opcji assistance medycznego. W ramach tej ostatniej opcji oferowana jest pomoc w postaci transportu medycznego, opieki pielęgniarskiej i psychologicznej, a także na przykład zwrot kosztów dowozu posiłków w okresie rekonwalescencji. Jeśli decydujemy się na samodzielny produkt oferujący prywatne ubezpieczenie szpitalne, należy dokładnie zapoznać się z warunkami wypłaty świadczenia oraz skonsultować wysokość składki. Jej kwota uzależniona jest przede wszystkim od dwóch czynników: od wieku osoby podlegającej ubezpieczeniu (im starszy jest ubezpieczony, tym wyższa składka, ponieważ wraz z wiekiem rośnie ryzyko zachorowania na poważne choroby wymagające hospitalizacji) oraz od sumy świadczenia wypłacanego w razie pobytu w szpitalu. Im wyższa jest kwota świadczenia, tym wyższa na ogół jest składka, choć nie zawsze jest to regułą.

Prywatne ubezpieczenie szpitalne można wykupić także dla dziecka. W przypadku najmłodszych pacjentów kwota składki nie jest zazwyczaj wysoka. Wiele polis NNW dla dzieci obejmuje także prywatne ubezpieczenie szpitalne – warto sprawdzić tę opcję i zdecydować się na nią, ponieważ dopłata do polisy NNW wykupowanej indywidualnie dla dziecka nie będzie duża, a takie ubezpieczenie zapewni większy komfort.

Dodaj komentarz