Edukacja

Na czym polegają dotacje MEN?

W 2014 roku ruszyły dotacje od Ministerstwa Edukacji Narodowej, mające na celu udostępnienie uczniom szkół podstawowych i gimnazjów darmowych podręczników. Na czym polegają dotacje MEN, kto może je otrzymać i jakie musi spełnić warunki?

W dniu 30 maja 2014 r. zaczęła obowiązywać ustawa o dotacji celowej dla szkół przyznawanej przez MEN. Na jej mocy od roku szkolnego 2014/2015 uczniowie podstawowych i gimnazjów otrzymali prawo do korzystania z darmowych podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych przeznaczonych do przedmiotów obowiązkowych, wchodzących w zakres kształcenia ogólnego.

Kto ma możliwość skorzystania z dotacji celowej MEN?
Znowelizowana w minionym roku ustawa przyznaje prawo do skorzystania z dotacji na podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz edukacyjne głównie uczniom szkół publicznych – podstawowych i gimnazjów. Szkoły niepubliczne i społeczne również mają możliwość skorzystania z dotacji, tylko w ich przypadku to dyrektorzy powinni podjąć decyzję, czy chcą z tej możliwości skorzystać, czy też zlecą zakup materiałów edukacyjnych rodzicom lub opiekunom uczniów.

Na co może zostać przeznaczona dotacja MEN?
Przy pomocy dotacji otrzymanej od Ministerstwa Edukacji Narodowej szkoła może zakupić podręczniki, zeszyty ćwiczeń oraz materiały edukacyjne, ale tylko do przedmiotów obowiązkowych, mieszczących się w zakresie kształcenia ogólnego. Nie można jej natomiast wykorzystać na żadne materiały przeznaczone do zajęć nieobowiązkowych oraz dodatkowych, takich jak na przykład drugi język obcy w szkole podstawowej.

Do kogo należy wybór materiałów, na które przeznaczona zostanie dotacja?
O tym, które z objętych programem dotacji MEN materiałów, szkoła zakupi, decyduje konkretne grono. W jego skład wchodzą: dyrekcja szkoły, zespół nauczycieli konkretnego przedmiotu, rada pedagogiczna, a także rada rodziców.

Ile podręczników szkoła może zamówić w ramach dotacji?
Zgodnie z ustawą w ramach dotacji celowej od Ministerstwa Edukacji Narodowej szkoły podstawowe i gimnazja otrzymują liczbę podręczników zgodną z liczbą uczniów we wszystkich objętych programem klasach, a także po jednym podręczniku dodatkowym na każdą z tych klas. Dotychczas z materiałów zamówionych przy pomocy dotacji na rok szkolny 2014 / 2015 skorzystali uczniowie klas I, II i IV szkoły podstawowej i klas I gimnazjum.

Jak przebiega zakup w ramach dotacji MEN?
Gdy Ministerstwo Edukacji Narodowej przyzna szkole dotację oraz wyborze konkretnych podręczników i materiałów przez wspomniane wcześniej grono dyrektor szkoły może zająć się zamawianiem odpowiednich pozycji. Zamówienia można dokonać zarówno u dystrybutora podręczników, jak i bezpośrednio u poszczególnych wydawców.

Czyją własnością są materiały zakupione z dotacji MEN?
Dotację celową na zakup na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznaje raz na trzy lata. Są one własnością szkoły, co oznacza, że uczniowie wypożyczają je na cały rok szkolny, a następnie przy jego zakończeniu oddają je do szkolnej biblioteki, by w kolejnym roku skorzystali z nich młodsi koledzy.
Dotację celową na zeszyty ćwiczeń i inne materiały ćwiczeniowe szkoły otrzymują raz na rok. Są to materiały, w których uczniowie piszą i rysują, dlatego też stają się one własnością uczniów i nie muszą być oddawane do biblioteki. Każdy nowy rocznik otrzymuje nowe „ćwiczeniówki”.

Zamówienia szkolne i dodatkowe korzyści
Przed zakupem podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz edukacyjnych objętych dotacją celową MEN warto się rozejrzeć za różnymi możliwościami i dokładnie przeanalizować oferty poszczególnych dystrybutorów i wydawnictw.

Jedną z ciekawszych propozycji jest oferta Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych (WSiP). Zawiera ona podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne do każdego z przedmiotów objętych programem dotacji celowej MEN. Na stronie internetowej WSiP dostępna jest pełna oferta pomocy naukowych wraz ze szczegółowymi instrukcjami na temat sposobu ich zamawiania oraz informacjami o dodatkowych korzyściach. Warto też zauważyć, że oferta WSiP obejmuje podręczniki znanych i cenionych wydawnictw, takich jak: Hueber, CEO Civitas, Hachette, LektorKlett, Macmillan, Nowela, Zamkor, Oxford, Pearson, czy Wydawnictwo Szkolne PWN.

Ponadto WSiP w ramach obsługi posprzedażowej oferuje nauczycielom dostęp serwisów internetowych, które usprawniają ich codzienną pracę w szkole. A są to:

wsipnet.pl – platforma, która ułatwia codzienną komunikację wewnątrzszkolną,

klasowki.pl – serwis elektroniczny służący do tworzenia sprawdzianów,

ucze.pl – Klub Nauczyciela, który umożliwia zadawanie uczniom prac domowych do odrabiania online, a także śledzenie ich postępów w nauce.

Dodaj komentarz