Edukacja Polecane

Jak nasza osobowość może nam pomóc w nauce języka angielskiego?

Jesteśmy różni. Każdy z nas poznaje świat na swój sposób. Jedni wolą robić to poprzez dotyk, inni chłoną zapachy, jeszcze inni zasłuchują się w otaczającą nas naturę. Nasze podejście odbija się także w nauce języków obcych. Według metody Colina Rose nauka angielskiego jest najbardziej skuteczna wtedy, gdy dopasowana jest do naszych indywidualnych predyspozycji. Jak to działa?

Półkulowość mózgu

Pojęcie mózgowca zwykle odnosiło się do osób, które były dobre w naukach ścisłych. Tak naprawdę jednak każdy z nas jest mózgowcem. Nasz mózg podzielony jest na dwie półkule. To, która z nich jest u nas dominująca, może mieć duży wpływ na wybór najbardziej efektywnej metody nauki języka. Jeśli jesteśmy osobami uczuciowymi, wrażliwymi na sztukę i muzykę, oznacza to, że to prawa półkula dominuje. Wówczas najlepszym sposobem nauki jest wykorzystywanie w procesie uczenia się muzyki, obrazów czy symboli. Gdy jesteśmy umysłami ścisłymi, przeważają u nas zdolności analityczne, a także cenimy porządek i kierujemy się raczej rozsądkiem niż uczuciami, zdecydowanie to lewa półkula rządzi. Traktowanie wówczas języka jako obiektu badań i analizy będzie dla nas skuteczniejszym sposobem na poznanie go.

Teoria Inteligencji Wielorakich

Wiedzieliście o tym, że istnieją różne typy inteligencji? A dokładnie jest ich aż osiem – inteligencja przestrzenno-wizualna, matematyczno-logiczna, interpersonalna, intrapersonalna, muzyczna, językowa, ruchowa oraz przyrodnicza. Zdaniem Howarda Gardnera z Uniwersytetu Harvarda nie jest ważne to, czy jesteśmy inteligentni, ale to w jakiej formie najbardziej.

Metoda Colina Rose znana jest właśnie z tego, że wykorzystuje zarówno teorię półkulowości mózgu i Teorię Inteligencji Wielorakich. To połączenie zajęć w szkole, na których przede wszystkim skupiamy się na mówieniu, z platformą online, na której każdy znajdzie ćwiczenia dopasowane do indywidualnego typu inteligencji. Ta metoda nauki wykorzystuje przede wszystkim naturalne umiejętności językowe. Jest nie tylko niezwykle skuteczna, ale i przyjemna.

A jeśli interesuje Was język angielski w Częstochowie, zajrzyjcie na stronę: http://tarkowski.edu.pl/.

Dodaj komentarz