Polecane

Jak bezpiecznie przechowywać specjalne dokumenty i materiały w firmie?

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest bezpieczne przechowywanie dokumentacji firmowej. W przypadku dokumentów poufnych oraz wartościowych ze względu na swoją moc prawną warto pomyśleć o odpowiednim zabezpieczeniu dokumentów. Cenne i niezbędne dokumenty firmowe, takie jak: księgi rachunkowe, dokumenty podatkowe, dowody zapłaty, sprawozdania finansowe, jak również materiały podległe inwentaryzacji, warto przechowywać w bezpiecznym i pewnym miejscu ta, aby nie dostały się w ręce niepowołanych osób.

Bezpieczne szafy do przechowywania dokumentów w formie papierowej

Najlepszą opcją przechowywania ważnej dokumentacji firmowej jest zakup odpowiednio skonstruowanej szafy. W przypadku różnych rodzajów dokumentów najbardziej skuteczne będą szafy do przechowywania materiałów łatwopalnych – więcej informacji na https://szafybezpieczenstwa.pl/szafa-na-materialy-latwopalne/ . Szafy bezpieczeństwa pozwolą uchronić bezcenne dokumenty przed zniszczeniem w wyniku zaprószenia ognia lub innych sytuacji, również tych wywołanych przez żywioły.

Najważniejsze cechy szaf biurowych na materiały łatwopalne

Nowoczesna szafa na materiały łatwopalne posiada szereg zabezpieczeń, które są gwarancją bezpieczeństwa jej zawartości. Podstawowym atutem takiej szafy jest ogniotrwałość, która ma swój określony czas. Istotne znaczenie ma także jej funkcjonalność i  nośność.

Szafy na substancje łatwopalne a kwestia ubezpieczenia

Podczas wyposażania pomieszczeń firmowych warto wziąć pod uwagę fakt, że przechowywanie w firmie substancji chemicznych, m.in. rozpuszczalników, farb, lakierów i innych substancji łatwopalnych wymaga odpowiedniego zabezpieczenia ich. Podczas ubezpieczania budynków agent ubezpieczeniowy zwraca szczególną uwagę na to w jaki sposób są przechowywane poszczególne materiały czy substancje. Dlatego warto zapoznać się z ofertą profesjonalnych szaf o odpowiednich cechach pozwalających bezpiecznie przechowywać takie materiały, a następnie wybrać odpowiednie wyposażenie niezbędne do własnych potrzeb.

Ogniotrwałe szafy biurowe

Warto przypomnieć, że substancje łatwopalne to takie, które mogą się łatwo zapalić w wyniku nawet krótkotrwałego kontaktu ze źródłem ognia, a tym samym substancje te mogą ulec spaleniu nawet po odsunięciu źródła ognia czy ugaszeniu ognia. Szafy do przechowywania materiałów łatwopalnych powinny być zgodne z normą PN EN 14470-1 z uwagi na klasy odporności ogniowej. Klasy te precyzują najkrótszy okres, w którym szafa jest w stanie wytrzymać pożar, uwzględniając czas niezbędny na ewakuację pracowników oraz gaszenie pożaru. Ogniotrwałe szafy biurowe mogą zapewnić 15, 30, 60 lub 90 minut zabezpieczając przed zniszczeniem ogniem swoją  zawartość.

Nośność i funkcjonalność bezpiecznych szaf biurowych

Inne ważne cechy szafy na materiały i substancje łatwopalne jest jej nośność oraz funkcjonalność. Należy zwrócić uwagę na funkcjonalność wanny wychwytowej. Jak również odpowiednią wentylację wnętrza szafy i samoczynnie zamykane drzwi. Każda szafa na substancje łatwopalne posiada specjalny certyfikat, który stanowi gwarancję bezpiecznego przechowywania umieszczonych weń materiałów.

Dodaj komentarz