Wyświetlanie 1 rezultat(ów)
Podróże Rozrywka

Techniczno-budowlane wymagania domów opieki

W Polsce, dzięki wciąż dodatniemu PKB oraz dobrej sytuacji w branży, powstaje bardzo dużo budynków szczególnego przeznaczenia, które służą licznym instytucjom do niesienia pomocy potrzebującym ludziom. Wspomnieć w tym miejscu można chociażby domy opieki dla ludzi starszych, niepełnosprawnych, ale również dla dzieci i młodzieży, które borykają się z trudną sytuacją rodzinną. Różnego rodzaju wspólnoty mieszkaniowe …