Zdrowie

Polisa na życie dziecka a NNW

Przeglądając aktualne oferty ubezpieczeń na życie dla dziecka i następstw nieszczęśliwych wypadków często je ze sobą mylimy. Sprawdź czym różnią się między sobą te polisy na życie dziecka?

Polisa na życie dziecka i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) należą do jednej grupy ubezpieczeń osobowych. Zbieżności w zakresie ochrony polis na życie a NNW mogą wynikać z tego, że towarzystwa ubezpieczeniowe proponują w swoich ofertach rozszerzone warianty ochrony zarówno w przypadku ubezpieczeń na życie, jak i w NNW, które mogą funkcjonować na podobnych zasadach w obu typach polis. Poniżej przedstawiamy ich specyfikę.


Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla dziecka

Mówiąc najogólniej NNW to dobrowolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Celem tego typu ubezpieczenia jest zabezpieczenie pieniężne ubezpieczonego lub jego bliskich na wypadek jego śmierci, a także doznania przez niego trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nagłego zdarzenia. Chroniony jest on przed niekorzystnymi następstwami szkody, jakiej doznał w wyniku nieszczęśliwego wypadku. NNW zawierane jest na okres 12 miesięcy i obejmuje wypadki powstałe w Polsce i poza jej granicami.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli jest dobrowolne. Rodzic ma pełną swobodę w wyborze polisy dla swojego dziecka. Ubezpieczenie NNW powinno chronić dziecko przez całą dobę, a nie tylko w czasie gdy przebywa w placówce oświatowej. Wraz z dorastaniem dziecka, gdy rośnie liczba jego szkolnych i pozaszkolnych aktywności – co kilka lat warto rozszerzać zakres uczniowskiej polisy NNW. Ubezpieczenie tego typu dla ucznia obowiązuje do 18. roku życia, chyba że kontynuuje naukę – wówczas umowa ubezpieczeniowa może trwać do 24. roku życia.

Polisa na życie dziecka

Podstawowym celem ubezpieczenia na życie jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa osobom bliskim (uposażonym), którym po naszej śmierci zostaną wypłacone pieniądze. Ubezpieczenia na życie nie są obowiązkowe. Możemy się ubezpieczyć na rok (najczęściej jest to minimalny czas), ale również dożywotnio. Wszystko zależy od naszych potrzeb i tego na jaki okres ubezpieczenia się zdecydujemy.

Polisa dla dziecka, może mieć charakter ochronny, ale również może mieć postać polisy posagowej, w której środki są gromadzone dla dziecka, aż do ukończenia przez nie co najmniej pełnoletności. Polisy, które łączą w sobie ochronę i gromadzenie kapitału składają się z trzech elementów: ubezpieczenie życia, ubezpieczenie zdrowia i oszczędności.

Polisa na życie dla dziecka to często więcej niż ochrona. Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie to także możliwość oszczędzania na dowolny cel i to bez ryzyka, bo w przypadku zmiennej sytuacji na rynkach finansowych polisa ma gwarancję wypłaty określonej kwoty na koniec okresu ubezpieczenia. Z kolei ubezpieczenie inwestycyjne (z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi) daje możliwość jeszcze szerszego inwestowania środków, wiąże się jednak z potencjalnym ryzykiem utraty wartości tego, co zgromadziliśmy przy polisie.

Dodaj komentarz